بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah.. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah menentukan bahagian-bahagian harta pusaka kepada ahli waris yang berhak. Semoga blog tentang harta pusaka Islam memberikan manfaat kepada kita semua di dunia dan di akhirat kelak...amien... :)

Video

Tajuk Pemahaman (Feqhul Faraidh)


Sesi 1 Pengenalan dan Makna FaraidhSesi 2 Harta Peninggalan (At-Tirkah)


Sesi 3 Perkara yang wajib dilakukan sebelum pembahagian


Sesi 4 Syarat-syarat Faraidh dan Perkara-perkara yang menegah daripada mendapat pusaka


Sesi 5 Ahli Waris yang berhak mendapat pusaka


Sesi 6 Ahli Waris yang ditentukan bahagian ( al-Fardhu )


Sesi 7 Ahli Waris yang tidak ditentukan bahagian ( al-'Asobah )


Sesi 8 Jom buat latihan


B) Tajuk Pengiraan (Hisabul Faraidh)


Sesi 9 Pengenalan Pecahan dan Operasi Matematik


Sesi 10 Pengiraan Ahli Fardhu dan 'Asobah


Sesi 11 Radd dan 'Aul


Sesi 12 Gharrawiyyatain, Musytarakah dan Akdariah


Latihan Pengiraan